• Spoednummer: 0299-666213
  • Janneke Koehoorn: 0299-667508
  • Stephan Aal: 0299-667506
  • Helgard Neumann: 0299-667509
  • Stefan Post: 0299-667507

Diëtist

Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering met een maximum van 3 uur per kalenderjaar. Deze zorg valt onder de wettelijke eigen bijdrage.
U heeft hier wel een verwijsbrief voor nodig.

Voor mensen met diabetes en COPD,  die in de huisartsenpraktijk onder controle zijn, geldt een andere vergoeding die niet met het eigen risico wordt verrekend.

Voor meer informatie en/of het maken van een afspraak met Denise Visser , kunt u bellen naar het hoofdkantoor van Diëtheek, tel.nr: 088-4253600.