• Spoednummer: 0299-666213
  • Janneke Koehoorn: 0299-667508
  • Stephan Aal: 0299-667506
  • Helgard Neumann: 0299-667509
  • Stefan Post: 0299-667507

Medicijnen mee op reis

Schengenverklaring

Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een Schengenland, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. Uw huisarts moet de verklaring ondertekenen. Daarna controleert het CAK de verklaring en verklaart deze rechtsgeldig.

De Schengenverklaring is 30 dagen geldig. Duurt uw reis langer dan 30 dagen? Dan moet u meerdere Schengenverklaringen invullen zodat de data op elkaar aansluiten.

Schengenverklaring aanvragen

Het aanvraagformulier voor de Schengenverklaring kunt u downloaden van de website van het CAK. In de brochure ‘Medicijnen mee op reis leest u onder meer hoe u deze verklaring invult. Op de website van het CAK staat per land welke documenten u nodig heeft en waar u ze kunt aanvragen. De afhandeling van uw aanvraag duurt 4 weken.

Medische verklaring voor reizen buiten het Schengengebied

Neemt u of uw minderjarige kind medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een land buiten het Schengengebied? Op de website van het CAK staat per land welke documenten u nodig heeft en waar u ze kunt aanvragen.

Meestal heeft u een Engelstalige medische verklaring nodig. De verklaring is 1 jaar geldig. Een voorbeeldverklaring vindt u op de website van het CAK. U kunt deze als volgt verkrijgen:

  • Vraag de arts die uw medicijnen heeft voorgeschreven de verklaring op te stellen en te ondertekenen.
  • Stuur de verklaring op naar het CAK. Het CAK legaliseert de verklaring en stuurt deze terug. Afhandeling van uw verklaring duurt 4 weken.
  • Laat de medische verklaring legaliseren door het ministerie van Buitenlandse Zaken.