• Spoednummer: 0299-666213
  • Janneke Koehoorn: 0299-667508
  • Stephan Aal: 0299-667506
  • Helgard Neumann: 0299-667509
  • Stefan Post: 0299-667507

Day

September 20, 2018

Eigen risico – wat wel, wat niet

Regelmatig krijgen wij vragen van patiënten over facturen die zij ontvangen van hun zorgverzekeraar. Voor informatie over welke zorg wèl en welke zorg níet onder het eigen risico valt, kijkt u op  ...
READ MORE